Koleksi Ilmiah Terbitan MUAFAKAT Untuk Anda Miliki

Judul Buku: AKHLAQ DALAM ISLAM

Sinopsis:

Buku ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian pertama menjelaskan kejadian insan dari kacamata psikologi ruhaniyyah dalam Islam. Bahagian kedua memberi penerangan berkaitan sifat-sifat utama yang perlu dalam diri insan bagi mencapai kesempurnaan iman. Bahagian ketiga, menjelaskan hubungan sifat-sifat utama dalam diri insan dengan sifat-sifat kemuliaan diri insan.


Pengarang: MUHAMMAD 'UTHMAN EL-MUHAMMADY
Kata Pengantar: ISMAIL MINA AHMAD
Penyunting: NIK FARIH IHSAN

Cetakan: JANUARI 2017

Terbitan: PERTUBUHAN  MUAFAKAT SEJAHTERA MASYARAKAT MALAYSIA

ISBN: 978-967-10988-4-4

Harga Pasaran: RM15.00

Harga Tidak Termasuk Penghantaran (Semenanjung / Labuan, Sabah & Sarawak)

 

Judul Buku: AL-FIRQAH AL-NAJIYAH

Sinopsis:

Buku ini mengandungi empat bahagian: Bahagian pertama menjelaskan perihal golongan yang berjaya, iaitu Ahlu al-Sunnah wa al-Jama‘ah. Bahagian kedua berkaitan Rukun Iman dan Rukun Islam. Manakala bahagian ketiga bertajuk Doktrin Asya‘irah dalam Perspektif Pembinaan Ummah Islamiyyah: Satu Pengamatan Awal. Bahagian terakhir, Tahwid Menentang Syirik Dalam Fahaman dan Amalan.


Pengarang: MUHAMMAD 'UTHMAN EL-MUHAMMADY
Kata Pengantar: ISMAIL MINA AHMAD
Penyunting: NIK FARIH IHSAN

Cetakan: JANUARI 2017

Terbitan: PERTUBUHAN MUAFAKAT SEJAHTERA MASYARAKAT MALAYSIA

ISBN: 978-967-10988-6-8

Harga Pasaran: RM25.00

Harga Tidak Termasuk Penghantaran (Semenanjung / Labuan, Sabah & Sarawak)

 

Judul Buku: ISLAM DAN FITNAH MODENISME

Sinopsis:

Buku ini menjelaskan ciri-ciri Modenisme yang terpenting, hubungannya dengan proses Pembaratan, siapakah Modernists, Islah dan Tajdid oleh Modernists, dan juga langkah-langkah untuk kembali ajaran Islam yang sebenar.


Pengarang: MUHAMMAD 'UTHMAN EL-MUHAMMADY
Kata Pengantar: ISMAIL MINA AHMAD
Penyunting: NIK FARIH IHSAN

Cetakan: JANUARI 2017

Terbitan: PERTUBUHAN MUAFAKAT SEJAHTERA MASYARAKAT MALAYSIA

ISBN: 978-967-10988-5-1

Harga Pasaran: RM20.00

Harga Tidak Termasuk Penghantaran (Semenanjung / Labuan, Sabah & Sarawak)

 


Cetakan Berkualiti Sejak Dari Tahun 2004 Bersama Umat Dilapangan Da'wah Negara

 

Judul Buku: MUHAMMAD 'UTHMAN EL-MUHAMMADY INTELIGENSIA MUSLIM KONTEMPORARI

Sinopsis:

Buku ini memperihalkan pemikiran atau cara berfikir Ustaz Muhammad ‘Uthman el-Muhammady dalam mempertahankan Islam dan Ummah daripada bentuk pemikiran yang menyeleweng, menggunakan wacana Tradisi Islam yang kebanyakannya telah ditinggalkan oleh mereka yang mengaku sebagai aktivis atau pendakwah.


Pengarang: MUHAMMAD 'UTHMAN EL-MUHAMMADY
Kata Pengantar: -
Penyunting: -

Cetakan: OKTOBER 2014

Terbitan: PERTUBUHAN MUAFAKAT SEJAHTERA MASYARAKAT MALAYSIA

ISBN: 978-967-10988-3-7

Harga Pasaran: RM12.00

Harga Tidak Termasuk Penghantaran (Semenanjung / Labuan, Sabah & Sarawak)

 

Judul Buku: FALSAFAH AGAMA JOHN HICK PENGAMATAN DARI PERSPEKTIF AJARAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH

Sinopsis:

Buku ini membuat satu pendedahan tentang pemikiran, doktrin dan konsep Pluralisme Agama tajaan John Harwood Hick, seorang professor Falsafah Keagamaan dari England (1922-2012) dari perspektif ajaran Ahlu al-Sunnah wa al-Jama‘ah.


Pengarang: MUHAMMAD 'UTHMAN EL-MUHAMMADY
Kata Pengantar: -
Penyunting: -

Cetakan: PERTAMA 2012

Terbitan: PERTUBUHAN MUAFAKAT SEJAHTERA MASYARAKAT MALAYSIA

ISBN: 976-967-1098-81-3

Harga Pasaran: RM8.00

Harga Tidak Termasuk Penghantaran (Semenanjung / Labuan, Sabah & Sarawak)

 

Judul Buku: PLURALISME AGAMA DI ALAM MELAYU SATU ANCAMAN KEPADA KESEJAHTERAAN UMAT

Sinopsis:

Buku ini membicarakan Pluralisme Agama yang masuk ke Alam Melayu sebagai satu ancaman kepada Tradisi yang telah dipegang berkurun lamanya. Ada juga dibincangkan berkaitan Islam Liberal.


Pengarang: MOHD NAKHAIE AHMAD
Kata Pengantar: -
Penyunting: -

Cetakan: PERTAMA 2012

Terbitan: PERTUBUHAN MUAFAKAT SEJAHTERA MASYARAKAT MALAYSIA

ISBN: 978-967-10988-2-0

Harga Pasaran: RM5.00

Harga Tidak Termasuk Penghantaran (Semenanjung / Labuan, Sabah & Sarawak)

 

 

Lain-lain Rujukan Popular

 

Judul Buku: SANG NILA UTAMA AND THE LION OF JUDAH

Sinopsis:

-


Pengarang: IAIAN BUCHANAN
Kata Pengantar: -
Penyunting: -

Cetakan: PERTAMA 2015

Terbitan: CITIZENS INTERNATIONAL PULAU PINANG

ISBN: 978-983-3302-18-5

Harga Pasaran: RM30.00

Harga Tidak Termasuk Penghantaran (Semenanjung / Labuan, Sabah & Sarawak)

 

Judul Buku: THE ARMIES OF GOD

Sinopsis:

-


Pengarang: IAIAN BUCHNAN
Kata Pengantar: -
Penyunting: -

Cetakan: PERTAMA 2010

Terbitan: CITIZENS INTERNATIONAL PULAU PINANG

ISBN: 978-983-3046-09-6

Harga Pasaran: RM45.00

Harga Tidak Termasuk Penghantaran (Semenanjung / Labuan, Sabah & Sarawak)

 

Judul Buku: PENDUKUNG PANJI-PANJI ISLAM SEPANJANG ZAMAN

Sinopsis:

-


Pengarang: ABU AL-HASSAN 'ALI AL-NADWI
Kata Pengantar: -
Penyunting: -

Cetakan: 1992

Terbitan: IPTI KUALA LUMPUR

ISBN: 983-99851-1-6

Harga Pasaran: RM10.00

Harga Tidak Termasuk Penghantaran (Semenanjung / Labuan, Sabah & Sarawak)

 

Judul Buku: MENCARI NAMA TUHAN

Sinopsis:

-


Pengarang: MOHAMED AJMAL ABD RAZAK AL-AIDRUS
Kata Pengantar: -
Penyunting: -

Cetakan: 2013

Terbitan: ISTAC 

ISBN: 978-967-11910-0-2

Harga Pasaran: RM10.00

Harga Tidak Termasuk Penghantaran (Semenanjung / Labuan, Sabah & Sarawak)

 

Top